16027.jpg
Yoklama

Öğretmenlerin cep telefonlarından ya da akıllı tahtalardan yoklamalarını almalarını ve yetkili onayıyla velilere bildirim gönderilmesini sağlar.

12970.jpg
Danışmanlık

Danışman öğretmenlerin danışmanlık sürecini kayıt altına alabilmelerini ve daha iyi aile iletişimi kurmalarını sağlar.

146563-OTNJB1-417.jpg
Rehberlik Takip

Rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin rehberlik birimine aktarılmasını ve sürecin takip edilmesini sağlar.

16027.jpg
Ders, Nöbet ve Müfredat

Otomatik ders ve nöbet programı yapılmasını, izinli öğretmenler yerine atama yapılmasını, müfredat oluşturulmasını ve takip edilmesini sağlar.

OGN3O30.jpg
Ölçme ve Değerlendirme

Farklı tip sınavlar gerçekleştirilmesini, bu sınavların sonuçlarının açıklanmasını, duyurulmasını sağlar.

2413336.jpg
Etüt, Kurs ve Kulüp

Çok farklı çeşitlerde birebir ya da toplu etüt kurs ve kulüp planlanmasını ve de oluşturulmasını sağlar.

735477-PS9OLP-562.jpg
Ödev Takip

Öğretmenler tarafından oluşturulan ödevlerin takip edilmesini bildirilmesini ve raporlanmasını sağlar.