Yoklama

Öğretmenlerin cep telefonlarından ya da akıllı tahtalardan yoklamalarını almalarını ve yetkili onayıyla velilere bildirim gönderilmesini sağlar.

Danışmanlık

Danışman öğretmenlerin danışmanlık sürecini kayıt altına alabilmelerini ve daha iyi aile iletişimi kurmalarını sağlar.

Rehberlik Takip

Rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin rehberlik birimine aktarılmasını ve sürecin takip edilmesini sağlar.

Ders, Nöbet ve Müfredat

Otomatik ders ve nöbet programı yapılmasını, izinli öğretmenler yerine atama yapılmasını, müfredat oluşturulmasını ve takip edilmesini sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Farklı tip sınavlar gerçekleştirilmesini, bu sınavların sonuçlarının açıklanmasını, duyurulmasını sağlar.

Etüt, Kurs ve Kulüp

Çok farklı çeşitlerde birebir ya da toplu etüt kurs ve kulüp planlanmasını ve de oluşturulmasını sağlar.

Ödev Takip

Öğretmenler tarafından oluşturulan ödevlerin takip edilmesini bildirilmesini ve raporlanmasını sağlar.

 
 
 
 
 
 

© 2020 İstanbul,Türkiye