man-in-black-holding-phone-618613.jpg
Arama

Arama kartı sistemi ile arama ekiplerinin daha verimli arama yapmasını sağlar ve tüm arama süreç ve analizlerini inceleyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz arama datalarını arşivleyebilir ve data kaybını engellemiş olursunuz.   

man-and-woman-near-table-3184465.jpg
Kayıt Görüşme

    Görüşme sürecinin başlangıcından kayda kadar devam eden tüm görüşme ayrıntılarının girilmesini ve bu görüşmelerden ayrıntılı raporla elde etmenizi sağlar.

crop-businessman-giving-contract-to-woma
Kayıt

Hangi tarihlerde, hangi bölgelerden kaç kayıt alınıldığı, kaydı gerçekleştirenin kimler olduğu, ortalamalar, müşterilerin tercih nedenleri, müşterilerin beklentileri gibi birçok önemli bilginin tutulmasını ve bu bilgilerden analizli raporlar elde edilmesini sağlar.  

interior-of-abandoned-building-256395.jp
İç Kayıt

    Hangi kurumdan, hangi şubeden, hangi sınıftan; kimlerin ödemesinin bittiği, kimlerle görüşme yapıldığı, kaç kayıt alındığı, artış oranları gibi birçok bilginin tutulmasını ve analizli raporlarla incelenmesini sağlar.

color-conceptual-creativity-education-23
Bursluluk Sınavı

Bursluluk sınavlarından elde edilen dataların işletmesel verilere çevrilmesini ve bunların daha verimli takip edilmesini sağlar.